logga-storutetraning2201506161434455901QwB4IGQF201507061436186762ZTCyt7a5201506161434455997vTUG9Ivscd689461ab

Fysall Challenge

Följ med oss på vår 60 dagars challenge!

Läs mer om Fysall Challenge

Följ med oss på vår 60 dagars challenge! Nytt är att vi nu kan erbjuda kostrådgivning och personlig träning online.

Våra produkter & tjänster

En "fysimerad" arbetsplats handlar om att hitta en kombination av avlastning, variation, rörelse och balans som i sin tur leder till ett välbalanserat liv!

Våra utbildningar & tjänster

Fysalls långa kompetens inom arbetsmiljöfrågor ger er möjlighet och hjälp att fokusera på ett långsiktigt och strategiskt hälsoarbete. De insatser som vi gör tillsammans kommer att ge positiva resultat och det kommer att märkas i hur människor mår och presterar i sitt arbete.

Våra produkter & tjänster

En "fysimerad" arbetsplats handlar om att hitta en kombination av avlastning, variation, rörelse och balans som i sin tur leder till ett välbalanserat liv!

Utbildning och föreläsningar

Stress i arbetslivet – Hur kan du förebygga, åtgärda och hantera den?
Den här utbildningen passar för dig som har en ledande befattning i er organisation. Vi vänder oss till skyddsombud, ledare, chefer och till arbetsplatsansvariga som är beredda på att kavla upp ärmarna för att ge sin arbetsplats en bättre arbetsmiljö och för att själva kunna hantera de krav och förväntningar som den nya lagen ställer på arbetsgivaren och sina medarbetare.
Vi hjälper dig att hantera din vardag och vi ger dig verktygen för att klara att införa en bättre arbetsmiljö i ert företag.

Intresseanmälan gör du till:
info@fysall.se  


Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på Fysall AB.
Malin Lundqvist, VD - 0763- 41 71 04

Det här innehåller utbildningen:

Tempot är ofta högt idag, både i arbetslivet och privatlivet, och det är många som upplever en stressig tillvaro. Att uppleva stress är något som är en del av livet, men om stressen pågår under längre tid innebär det en risk att drabbas av stressrelaterade besvär och ohälsa. När det gäller arbetslivet så har arbetsgivaren ett ansvar att se till att arbetsmiljön är god och att medarbetarna mår bra. Arbetslivet påverkar medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Att skapa en sund och välfungerande arbetsplats, som i sin tur leder till ökad hälsa och ett ökat engagemang hos medarbetarna, och därigenom leder till ett friskare företag, är något som kan kännas självklart men kanske inte alltid är lika enkelt i praktiken. Denna utbildning kommer att hjälpa dig på vägen…

En förutsättning för att kunna förebygga, åtgärda och hantera den arbetsrelaterade stress som många gånger finns, är att förstå vad stress är, vad som bidrar till stress och hur du kan känna igen symtom och varningssignaler, både hos dig själv och dina medarbetare.

Under dagen kommer du få ökad kunskap och inspiration inom området, och om hur du kan leda och arbeta med stressförebyggande åtgärder i din verksamhet. Du kommer också få konkreta verktyg för att kunna starta ett systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på stressrelaterade besvär.

Under dagen blandas aktuell forskning och teori med praktiska övningar, diskussioner och erfarenhetsutbyten.

Den här utbildningen sker i samarbete med Handelskammaren Värmland.

Föreläsning - För en välbalanserad livsstil

För alla människor är det så viktigt att kunna hitta balansen mellan arbete och privatliv. Stress är en av våra största fiender och många sliter med att hinna med allt som ska pressas in på våra 24 timmar/dygn. Kan man hitta sätt att skapa balans i sin vardag så ökar effektiviteten på arbetet och livskvaliteten i sitt privatliv blir bättre. Det blir win-win för både företaget och privatpersonen.

Vill ni ha en inspirerande och lärorik föreläsning på er arbetsplats så är ni välkomna att kontakta mig (Malin Lundqvist).
Föreläsningen tar ca 1,5-2 timmar men kan anpassas utifrån ert önskemål. En del företag vill avsluta med ett gemensamt träningspass för att teama ihop gruppen ännu mer.
Ni väljer hur ert upplägg ska se ut. 

Föreläsningens innehåll
• Vikten av återhämtning och sömnens betydelse
• Hur hanterar vi nutidens stress
• Naturlig föda som vårt bränsle
• En god kroppshållning
• Rörelseglädje i vardagen
• För en välbalanserad livsstil både på arbetet och privat

Pris för den här föreläsningen är 3995 kr.
(Eventuella resekostnader tillkommer).