logga-storutetraning2201506161434455901QwB4IGQF201507061436186762ZTCyt7a5201506161434455997vTUG9Ivscd689461ab

Fysall Challenge

Följ med oss på vår 60 dagars challenge!

Läs mer om Fysall Challenge

Följ med oss på vår 60 dagars challenge! Nytt är att vi nu kan erbjuda kostrådgivning och personlig träning online.

Våra produkter & tjänster

En "fysimerad" arbetsplats handlar om att hitta en kombination av avlastning, variation, rörelse och balans som i sin tur leder till ett välbalanserat liv!

Våra utbildningar & tjänster

Fysalls långa kompetens inom arbetsmiljöfrågor ger er möjlighet och hjälp att fokusera på ett långsiktigt och strategiskt hälsoarbete. De insatser som vi gör tillsammans kommer att ge positiva resultat och det kommer att märkas i hur människor mår och presterar i sitt arbete.

Våra produkter & tjänster

En "fysimerad" arbetsplats handlar om att hitta en kombination av avlastning, variation, rörelse och balans som i sin tur leder till ett välbalanserat liv!

Utbildning - Led er organisation mot hälsa, engagemang och lönsamhet

Den här utbildningen passar för dig som har en ledande befattning i er organisation. Vi vänder oss till skyddsombud, ledare, chefer och till arbetsplatsansvariga som är beredda på att kavla upp ärmarna för att ge sin arbetsplats en bättre arbetsmiljö och för att själva kunna hantera de krav och förväntningar som den nya lagen ställer på arbetsgivaren och sina medarbetare.
Vi hjälper dig att hantera din vardag och vi ger dig verktygen för att klara att införa en bättre arbetsmiljö i ert företag.

Intresseanmälan gör du till:
info@fysall.se  
Utbildningen är godkänd via AFA.
Kostnaden för utbildningen är: 3 500 kr per person.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på Fysall AB.
Malin Lundqvist, VD - 0763- 41 71 04

Det här innehåller utbildningen:

Den nya arbetsmiljölagen
Arbetsmiljöverket har beslutat om en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Regler om bland annat arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling ingår i föreskriften. Målet är att minska den arbetsrelaterade ohälsan.

Brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön orsakar ohälsa hos många arbetstagare i Sverige. Antalet anmälda arbetssjukdomar som beror på de här orsakerna har ökat med drygt 70 procent sedan år 2010.
Alltför mycket arbete eller för hög arbetstakt och problem i relationer på arbetsplatsen, som samarbetsproblem
och mobbning, är exempel på vad som ligger bakom den här typen av arbetssjukdomar.

Hälsofrämjande ledarskap
• Vad säger forskningen?
• Lär dig att jobba stressförebyggande
• En utbildning som ger kunskap, förståelse och inspiration om arbetslivets betydelse för medarbetarnas hälsa   och välbefinnande
• Stödjer chefer i att leda mot hälsa samt att själv bibehålla en egen god hälsa i sitt ledarskap
• Vi lär dig vad som gäller enligt den nya arbetsmiljölagen

Ergonomi och hälsa vid datorarbete
• Hur påverkar arbetet vid bildskärm kroppen?
• Vad ska man tänka på för att undvika skador?
• Vilka arbetsställningar är bäst?
• Vad innebär synergonomi?

Arbetslivets balanser – Ha kul på jobbet!
• Hälsofrämjande arbetsplats
• Den gemensamma spelplanen
• Grupprocessen
• Personlig utveckling