logga-storutetraning2201506161434455901QwB4IGQF201507061436186762ZTCyt7a5201506161434455997vTUG9Ivscd689461ab

Fysall Challenge

Följ med oss på vår 60 dagars challenge!

Läs mer om Fysall Challenge

Följ med oss på vår 60 dagars challenge! Nytt är att vi nu kan erbjuda kostrådgivning och personlig träning online.

Våra produkter & tjänster

En "fysimerad" arbetsplats handlar om att hitta en kombination av avlastning, variation, rörelse och balans som i sin tur leder till ett välbalanserat liv!

Våra utbildningar & tjänster

Fysalls långa kompetens inom arbetsmiljöfrågor ger er möjlighet och hjälp att fokusera på ett långsiktigt och strategiskt hälsoarbete. De insatser som vi gör tillsammans kommer att ge positiva resultat och det kommer att märkas i hur människor mår och presterar i sitt arbete.

Våra produkter & tjänster

En "fysimerad" arbetsplats handlar om att hitta en kombination av avlastning, variation, rörelse och balans som i sin tur leder till ett välbalanserat liv!

Stat, kommun & landsting

Fysall AB samarbetar med flertalet leverantörer som har avtal både med stat, kommun & landsting samt med flertalet privata företag.

Vi blir på det sättet en direkt underleverantör som har rätt att sälja avtalsinnehavarens produktsortiment enligt befintligt avtal.

Vi är en godkänd återförsäljare av arbetsstolar på SKL-avtalet och på det statliga avtalet.

Vi blir en personlig kontakt med hög kompetens inom arbetsmiljö som därför kan tillgodose just era önskemål.

Fråga oss så berättar vi mer.

VI samarbetar med leverantörer som har avtal både med stat, kommun & landsting samt med flertalet privata företag.