logga-storcampo796x515lobby796x515201507061436186762ZTCyt7a5utetraning2cd689461ab

Våra produkter & tjänster

En modern arbetsplats handlar om att hitta en kombination mellan design, avlastning, variation, rörelse och balans som i sin tur leder till ett välbalanserat arbetsklimat!

Våra produkter & tjänster

En modern arbetsplats handlar om att hitta en kombination mellan design, avlastning, variation, rörelse och balans som i sin tur leder till ett välbalanserat arbetsklimat!

Våra produkter & tjänster

En modern arbetsplats handlar om att hitta en kombination mellan design, avlastning, variation, rörelse och balans som i sin tur leder till ett välbalanserat arbetsklimat!

Fysall Challenge

Följ med oss på vår 60 dagars challenge!

Våra produkter & tjänster

En modern arbetsplats handlar om att hitta en kombination mellan design, avlastning, variation, rörelse och balans som i sin tur leder till ett välbalanserat arbetsklimat!

Stat, kommun & landsting

Fysall AB samarbetar med flertalet leverantörer som har avtal både med stat, kommun & landsting samt med flertalet privata företag.

Vi blir på det sättet en direkt underleverantör som har rätt att sälja avtalsinnehavarens produktsortiment enligt befintligt avtal.

Vi är en godkänd återförsäljare av arbetsstolar på SKL-avtalet och på det statliga avtalet.

Vi blir en personlig kontakt med hög kompetens inom arbetsmiljö som därför kan tillgodose just era önskemål.

Fråga oss så berättar vi mer.

VI samarbetar med leverantörer som har avtal både med stat, kommun & landsting samt med flertalet privata företag.