logga-storutetraning2

Fysall Challenge

Följ med oss på vår 60 dagars challenge!

Ergonomi

Ergonomi innebär att anpassa arbetet till människan så att man förebygger risker för ohälsa och olycksfall. En bra ergonomi gör också att prestationsförmågan höjs så att produktiviteten och kvaliteten ökar i verksamheten. Det ergonomiska arbetet omfattar fysiska, organisatoriska och mentala aspekter på arbetsmiljön. När man gör ergonomiska förbättringar i verksamheten ska de beröra såväl arbetstagarnas förutsättningar som tekniska och organisatoriska förutsättningar.

Ergonomi består av dessa delar: Variation, avlastning, rörelse och balans.

Vi brukar beskriva det i att variation och avlastning är ett arbetsgivaransvar och att rörelse och balans är ett medarbetaransvar. Saknas någon del av de fyra så är sannolikheten väldigt stor att besvär och ohälsa uppstår.

Om arbetsgivare och arbetstagare kan hitta ett sätt att arbeta tillsammans med detta så kommer riskerna att minska och produktiviteten att öka, vilket leder till en ökad trivsel och en ökad lönsamhet i företaget.

Enligt arbetsmiljölagen skall det på varje arbetsplats bedrivas systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetet ska vara en naturlig del av verksamheten.

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet kan för många företag vara svårt att starta igång på grund av att kompetensen inte finns i företaget och där kan vi vara en behjälplig part för att starta igång ert arbete och utbilda er i den fortlöpande processen.

Systematiskt arbetsmiljöarbete består av tre delar: att undersöka, genomföra och följa upp.

Vi kan hjälpa er att starta igång ert systematiska arbetsmiljöarbete!

Ergonomisk arbetsplats Det är viktigt att hitta en sittställning som skapar avlastning, variation, rörelse och balans. (BIldkälla: illustratör Maja Lindén åt HD.SE)