Integritetspolicy – Så behandlar vi dina uppgifter

Användning av uppgifter om kunder i Fysall AB

Fysall AB kommer inte att lämna ut deltagarnas kontaktinformation till eventuella externa samarbetspartner som önskar informationen för marknadsföringssyfte. Endast de företag som levererar tjänster direkt kopplade till Fysall AB erhåller kontaktinformationen (t ex försäkringsbolaget där deltagare är försäkrade under deltagande hos Fysall AB).

Däremot kan deltagarna exponeras för erbjudanden av olika slag via nyhetsbrev som de aktivt själv valt att mottaga och kan när som helst avbryta denna tjänst.

Kundens ansvar vid kommunikation

De mailadresser som lämnas i webshopen är de mailadresserna vi kommer att maila ut information/Nyhetsbrev gällande Fysall AB. Viktigt att kunder kontinuerligt läser av angivna mailadresser. Saknar man sitt Nyhetsbrev är det viktigt att man kollar sin skräpkorg/Spam och godkänner vår mailadress om mail hamnat där.

Vi sparar följande persondata om våra kunder:

Kunder:

 • Förnam
 • Efternamn
 • Företag/organisation
 • E-post
 • Person-/org.nr
 • Momsnummer
 • Adress, postnummer och ort
 • Land
 • Telefonnummer

Beställningar:

 • IP-adress
 • E-post
 • Person-/orgnr
 • Momsnummer
 • Företag
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Adress, postnummer och ort
 • Telefonnummer

Som kund kan du när som helst begära utdrag, ändring eller radering av dessa uppgifter.