Få platser kvar

Vi har redan över 700 stycken som anmält sig till starten i januari. Det finns fortfarande lite platser kvar så boka in dig redan idag för att vara säker på att du kan vara med!

Vi tränar utomhus och vi är noga med att följa alla de rekommendationer och riktlinjer som råder. Vi håller stora avstånd och alla stannar hemma vid minsta symptom.

Du ska kunna känna dig trygg när du väljer att träna med oss!

//Team Fysall

Mer information om våra olika gruppträningar finns att läsa i vår butik.

Rolig, inspirerande och effektiv träning i grupp – utomhus. Med målet att bli lite starkare och må lite bättre än igår.