HEMSIDA_Fysall huvudbild_2021(1)

Friskvård på jobbet ger en välmående personal

Vi hjälper dig med friskvård anpassad efter din verksamhet. Vi planerar, genomför och utvärderar hälso- och friskvårdstjänster.

Vi erbjuder:

• Föreläsningar
• Träningspass
• Hälsotester och coachning på arbetsplatsen
• Utbildning

Vi planerar för friskvård hela året på arbetsplatsen. I paketet ingår utbildning /diplomering av två personer i verksamheten så att ni själva kan fortsätta arbetet med friskvård helt på egen hand.

Exempel på ett paket vi erbjuder våra kunder idag:

Tillfälle 1:
Uppstart och inspiration ihälsa som helhet.
Rörlighet och stretch.

Tillfälle 2:
Vardagsmotionens betydelse
Promenad-/löpträning

Tillfälle 3:
Inspiration till en sund kosthållning
Utomhusträning

Tillfälle 4:
Återhämtning, sömn och stresshantering
Prova-på Yoga och meditation

Tillfälle 5
Ergonomi riktat till specifikt arbete
Gummibandsträning

Effekter av friskvård på jobbet:
• Minskad sjukfrånvaro (8-10 dagar färre)
• Ökad fysisk arbetskapacitet (normalfallet 20-50%)
• Förbättrad minneskapacitet och koncentrationsförmåga
• Förbättrad stresstålighet - förbättrad återhämtning
• Förbättrade förutsättningar till återhämtning vid ledighet som i sin tur sannolikt leder till effektivitet och arbetsglädje

Är friskvård för företag avdragsgill?
Alla friskvårdsaktiviteter vi erbjuder är avdragsgilla för dig som arbetsgivare. En förutsättning för att en friskvårdsaktivitet ska vara avdragsgill är att den vänder sig till alla anställda. Förutom aktiviteter som företaget anordnar är det även avdragsgillt att betala personalens årskort på till exempel gym eller simhallar.

Hur ser reglerna för friskvårdsbidrag ut hos skatteverket?
Enligt Skatteverkets regler ska friskvårdsbidrag omfatta alla anställda för att vara en avdragsgill och skattefri personalförmån. De flesta motionsaktiviteter omfattas av friskvårdsbidraget men några undantag finns när det gäller sporter som kräver speciell utrustning. På Skatteverkets webbplats hittar du exempel på aktiviteter som är tillåtna, respektive undantagna.

Kontakta oss för mer information.