HEMSIDA_Fysall huvudbild_2021(1)

FYSALL - En välbalanserad livsstil

Namnet FYSALL kommer från ordet fysik och Fysall står för: "För en välbalanserad livsstil".
Loggan ska symbolisera vår tids digitala brus men där balansen mellan arbete, fritid och återhämtning finns.

Fysik är viktigt för alla, både när det gäller vår egen kroppsliga fysik men också när det gäller att ta hand om vår natur. Både naturen och vår fysiska förmåga påverkar vårt eget välmående och vi bör därför ta tillvara på dessa så att våra mentala och fysiska förutsättningar är de bästa. 

Idag upplever vi globalisering, urbanisering och digitalisering. Vi lever i ett ständigt digitalt brus och vi är alltid tillgängliga. Det leder ofta till stress genom att vi ställer allt högre krav på oss själv. Vi kämpar med balansen mellan arbete och familjeliv, och allt som oftast har vi för lite tid till återhämtning. 

Vi hjälper dig med att hitta balansen för att skapa en välbalanserad livsstil.