logga-storutetraning2201506161434455901QwB4IGQF201507061436186762ZTCyt7a5201506161434455997vTUG9Ivscd689461ab

Fysall Challenge

Följ med oss på vår 60 dagars challenge!

Läs mer om Fysall Challenge

Följ med oss på vår 60 dagars challenge! Nytt är att vi nu kan erbjuda kostrådgivning och personlig träning online.

Våra produkter & tjänster

En "fysimerad" arbetsplats handlar om att hitta en kombination av avlastning, variation, rörelse och balans som i sin tur leder till ett välbalanserat liv!

Våra utbildningar & tjänster

Fysalls långa kompetens inom arbetsmiljöfrågor ger er möjlighet och hjälp att fokusera på ett långsiktigt och strategiskt hälsoarbete. De insatser som vi gör tillsammans kommer att ge positiva resultat och det kommer att märkas i hur människor mår och presterar i sitt arbete.

Våra produkter & tjänster

En "fysimerad" arbetsplats handlar om att hitta en kombination av avlastning, variation, rörelse och balans som i sin tur leder till ett välbalanserat liv!

FYSALL - En välbalanserad livsstil

Namnet FYSALL kommer från ordet fysik och Fysall står hos oss för "Fysik i allt vi gör".
Loggan ska symbolisera vår tids digitala brus men där balansen mellan arbete, fritid och återhämtning finns.

Fysik är viktigt för alla, både när det gäller vår egen kroppsliga fysik men också när det gäller att ta hand om vår natur. Både naturen och vår fysiska förmåga påverkar både vår egen hälsa och vi bör därför ta tillvara på dessa så att våra mentala och fysiska förutsättningar är de bästa. 

Idag upplever vi globalisering, urbanisering och digitalisering. Vi lever i ett ständigt digitalt brus och vi är alltid tillgängliga. Det leder ofta till stress genom att vi ställer allt högre krav på oss själva, vi kämpar med balansen mellan arbete och familjeliv och allt som oftast har vi för lite tid till återhämtning. 

Vi kan hjälpa er med att anpassa er arbetsplats och på så sätt skapa en sund arbetsmiljö.


Fysik (från grekiska φυσικ?ς /physikos som har betydelsen "naturlig" eller från latinskan phyisica som betyder "läran om naturen") är vetenskapen om hur naturen fungerar i dess vidaste bemärkelse. Förr var ordet "fysik" ett samlat namn för all naturvetenskap som kemin, biologin och geovetenskapen. Dagens utveckling har gjort att gränserna mellan dessa olika naturvetenskap börjar suddas ut igen. Det enda som skiljer dessa naturvetenskaper åt är deras arbetsfördelning och inte den grundliga skiljaktigheten. Fysiken börjar penetrera alla de andra naturvetenskapliga ämnen inklusive de medicinska och tekniska vetenskaperna som gör att fysiken blir världens materiella grundvetenskap. (Hämtat från Wikipedia)