logga-storutetraning2201506161434455901QwB4IGQF201507061436186762ZTCyt7a5201506161434455997vTUG9Ivscd689461ab

Fysall Challenge

Följ med oss på vår 60 dagars challenge!

Läs mer om Fysall Challenge

Följ med oss på vår 60 dagars challenge! Nytt är att vi nu kan erbjuda kostrådgivning och personlig träning online.

Våra produkter & tjänster

En "fysimerad" arbetsplats handlar om att hitta en kombination av avlastning, variation, rörelse och balans som i sin tur leder till ett välbalanserat liv!

Våra utbildningar & tjänster

Fysalls långa kompetens inom arbetsmiljöfrågor ger er möjlighet och hjälp att fokusera på ett långsiktigt och strategiskt hälsoarbete. De insatser som vi gör tillsammans kommer att ge positiva resultat och det kommer att märkas i hur människor mår och presterar i sitt arbete.

Våra produkter & tjänster

En "fysimerad" arbetsplats handlar om att hitta en kombination av avlastning, variation, rörelse och balans som i sin tur leder till ett välbalanserat liv!

Stress, ergonomi, arbetsmiljö & hälsa! - vi kan hjälpa er!

När det kommer till arbetsmiljöfrågor och ergonomi så finns det otroligt många företag att välja mellan. Fysall AB startades just för att det skulle bli lite enklare att välja en part som faktiskt ser till just era behov och era önskemål och som kan ta fram just det som ni söker. Vi kan också hjälpa er att starta igång ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Utifrån vårt sätt att tänka och utbilda så vill vi hjälpa er att skapa en sund och en välfungerande arbetsplats som i sin tur leder till ett ökat engagemang hos medarbetarna och till ett friskare företag.

Oavsett om ni är ett litet eller stort företag kan vi hjälpa er med allt ifrån utbildning inom det systematiska arbetsmiljöarbetet, stresshantering, utformning av lokaler och ur dess psykosociala aspekter, inställningar av befintliga möbler, ergonomiska anpassningar och inköp av nya produkter samt utbildning inom hälsa, kostrådgivning och träning.

Vi vet att engagemang, vilja och positiva resultat skapas från en god hälsa och en bra arbetsmiljö.

FYSALL hjälper er att skapa en välbalanserad arbetsplats och med det - en välbalanserad livsstil!

En frisk arbetsplats handlar om att hitta en kombination av variation, avlastning, rörelse och balans som i sin tur leder till ett välbalanserat liv!

Fysall har nära samarbete med flertalet sjukgymnaster från företagshälsovården, forskare inom området stress, arbetsmiljöingenjör och flertalet andra personliga tränare. Vi samarbetar också med några av de största leverantörerna som finns på marknaden inom kontorsinredning, stolar och ergonomi.

Vi kan också hjälpa er med inspirerande föreläsningar för hela företaget eller med utbildningar inom stress, ergonomi och hälsa för era chefer/ansvaraiga för ert arbetsmiljöarbete. Läs mer här.

Erfaren ägare

Malin Lundqvist, grundare

Fysall AB ägs och drivs av mig, Malin Lundqvist. Jag har 16 års erfarenhet inom arbetsmiljö, ergonomi och hälsa. Jag är lic. personlig tränare, kostrådgivare, hälsocoach och jag har arbetat som chef i över 12 år så jag har lång erfarenhet av att leda andra samt att hjälpa andra chefer att organisera och systematisera deras arbetsplatser.

Jag drivs av goda kundrelationer, samarbete och av att se hur ett team växer fram. Jag tror på att den gemensamma kunskapen större än den enskilda.

Jag tycker att starka värderingar är nödvändigt för att skapa en attraktiv organisation med en innovativ kultur. Skippa den hierarkiska ledningen, skapa funktionella team och sist men inte minst:
"Varför vänta på framtiden när man kan vara med och skapa den?"