HEMSIDA_Fysall huvudbild_2021(1)

FYSALL hjälper er att skapa en välbalanserad arbetsplats och med det - en välbalanserad livsstil!

En frisk arbetsplats handlar om att hitta en kombination av variation, avlastning, rörelse och balans som i sin tur leder till ett välbalanserat liv!

Fysall har nära samarbete med flertalet sjukgymnaster från företagshälsovården, forskare inom området stress, arbetsmiljöingenjör och flertalet andra personliga tränare. Vi samarbetar också med några av de största leverantörerna som finns på marknaden inom kontorsinredning, stolar och ergonomi.

Vi kan också hjälpa er med inspirerande föreläsningar för hela företaget eller med utbildningar inom stress, ergonomi och hälsa för era chefer/ansvaraiga för ert arbetsmiljöarbete. Läs mer här.


Fysall AB ägs och drivs av mig, Malin Lundqvist. Jag har 18 års erfarenhet inom inredning, arbetsmiljö/ergonomi och hälsa. Jag är lic. personlig tränare, kostrådgivare, hälsocoach och jag har arbetat som chef i över 13 år så jag har lång erfarenhet av att leda andra samt att hjälpa andra chefer att organisera och systematisera deras arbetsplatser.

Jag drivs av goda kundrelationer, samarbete och av att se hur olika projekt växer fram. Jag tror på att den gemensamma kunskapen större än den enskilda.

Jag tycker att starka värderingar är nödvändigt för att skapa en attraktiv organisation med en innovativ kultur. Vi ska skapa hållbarhet genom kloka val i allt vi gör. Vi ska skapa hälsa genom att jobba när vi jobbar och vila när vi vilar.

- För en välbalanserad livsstil
/Malin L