logga-storutetraning2201506161434455901QwB4IGQF201507061436186762ZTCyt7a5201506161434455997vTUG9Ivscd689461ab

Fysall Challenge

Följ med oss på vår 60 dagars challenge!

Läs mer om Fysall Challenge

Följ med oss på vår 60 dagars challenge! Nytt är att vi nu kan erbjuda kostrådgivning och personlig träning online.

Våra produkter & tjänster

En "fysimerad" arbetsplats handlar om att hitta en kombination av avlastning, variation, rörelse och balans som i sin tur leder till ett välbalanserat liv!

Våra utbildningar & tjänster

Fysalls långa kompetens inom arbetsmiljöfrågor ger er möjlighet och hjälp att fokusera på ett långsiktigt och strategiskt hälsoarbete. De insatser som vi gör tillsammans kommer att ge positiva resultat och det kommer att märkas i hur människor mår och presterar i sitt arbete.

Våra produkter & tjänster

En "fysimerad" arbetsplats handlar om att hitta en kombination av avlastning, variation, rörelse och balans som i sin tur leder till ett välbalanserat liv!

Våra tjänster & utbildningar

Fysalls långa kompetens inom arbetsmiljöfrågor ger er möjlighet och hjälp att fokusera på ett långsiktigt och strategiskt hälsoarbete. De insatser som vi tillsammans gör kommer att ge positiva resultat och det kommer att märkas i hur människor mår och presterar i sitt arbete.

Fysall är ett av de företag som är en godkänd utbildningsanordnade av AFA.

Det ekonomiska stödet har hanterats av AFA försäkring och syftet har varit att bidra till att fler företag höjer sin kompetens inom arbetsmiljö.

Ersättning har getts för ett brett spektrum av arbetsmiljöutbildningar. Det var allt från diverse arbetsmiljöutbildningar som rör både den psykosociala och fysiska arbetsmiljön till stresshantering, ergonomi och föremålshantering och friskfaktorer i arbetslivet.

Information från AFA: Svenskt Näringsliv, LO och PTK har satsat 75 miljoner kronor på arbetsmiljöutbildningar för privata arbetsgivare. Stödet har gällt utbildningar av skyddsombud, arbetsmiljöombud och chefer under den tänkta perioden 1 januari 2016 - 31 december 2018. Dock har intresset varit mycket större än väntat, vilket inneburit att vi inte kan ta emot fler ansökningar (se info nedan).

Efterfrågan på Stöd till arbetsmiljöutbildning har varit mycket större än vad vi vågat tro. De pengar som var avsedda att räcka till 2018 kommer att ta slut redan i år. Vi kan därför  inte ta emot fler ansökningar från företag eller godkänna fler utbildningsanordnare.
Nu kommer satsningen att utvärderas.

Vi kommer att fortsätta med våra utbildningar och vi kan även skräddarsy dem för att de ska passa just era önskemål.
Kontakta oss för ett möte eller för en offert.

Några exempel på våra utbildningar och tjänster:

 • Diverse arbetsmiljöutbildningar som rör både den psykosociala och fysiska arbetsmiljön
 • Utbildning inom kontorsergonomi, aktivt arbete, träning och hälsa.
 • Utbildning: Friskfaktorer i arbetslivet.
 • Utbildning med fokus på kombinationen mellan bra prestation och balans.
 • Utbildning i ergonomi och stress: om hur stress ökar risken för belastningsbesvär
 • Hjälp med det systematiska arbetsmiljöarbetet.
 • Arbetsplatsanalyser/genomgångar med eller utan produktanpassningar utifrån era önskemål.
 • Inredningshjälp där både design och ergonomi är i fokus.
 • Produktutprovning.
 • Inställningshjälp av befintlig och ny utrustning.
 • Komigång träning
 • Viktreduceringskurs
 • Träning 
 • Träningsweekend 
Vi hjälper till med produktutprovning och Inställningshjälp av befintlig och ny utrustning. Nu erbjuder vi även workshops ute hos er med fokus på rörelse och balans. Kontakta oss så berättar vi mer.

Kostrådgivning

Vi samarbetar med Nutrition Data som är ett webbaserat och anpassat kostprogram för både fasta datorer och mobila plattformar, vilket innebär att man kan nå sina beräkningar från valfri internetansluten dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Programmet är enkelt att använda och det krävs ingen särskild utbildning för att kunna hantera funktionerna. 

Som grund används Svenska Livsmedelsverkets databas. Denna kompletteras av Nutrition Datas egen databas som innehåller beräknade livsmedel, kosttillägg från nutritionsföretag samt de livsmedel från den finska och amerikanska livsmedelsdatabasen som är relevanta för den svenska marknaden.