HEMSIDA_Fysall huvudbild_2021(1)

Våra tjänster & utbildningar

Fysalls långa kompetens inom arbetsmiljöfrågor ger er möjlighet och hjälp att fokusera på ett långsiktigt och strategiskt hälsoarbete. De insatser som vi tillsammans gör kommer att ge positiva resultat och det kommer att märkas i hur människor mår och presterar i sitt arbete.

Stress i arbetslivet – Hur kan du förebygga, åtgärda och hantera den?
Vi har utbildningar och föreläsningar som passar för dig som har en ledande befattning i er organisation. Vi vänder oss till skyddsombud, ledare, chefer och till arbetsplatsansvariga som är beredda på att kavla upp ärmarna för att ge sin arbetsplats en bättre arbetsmiljö och för att själva kunna hantera de krav och förväntningar som den nya lagen ställer på arbetsgivaren och sina medarbetare.
Vi hjälper dig att hantera din vardag och vi ger dig verktygen för att klara att införa en bättre arbetsmiljö i ert företag.

En förutsättning för att kunna förebygga, åtgärda och hantera den arbetsrelaterade stress som många gånger finns, är att förstå vad stress är, vad som bidrar till stress och hur du kan känna igen symtom och varningssignaler, både hos dig själv och dina medarbetare.

Kontakta oss för ett möte eller för en offert.

Några exempel på våra utbildningar och tjänster:

  • Utbildning inom kontorsergonomi, aktivt arbete, träning och hälsa.
  • Utbildning: Friskfaktorer i arbetslivet
  • Utbildning: Om att hantera stress
  • Utbildning: Ergonomi
  • Hjälp med det systematiska arbetsmiljöarbetet
  • Arbetsplatsanalyser
  • Träning för hela företaget
  • Komigång träning
  • Viktreduceringskurs
Vi hjälper till med produktutprovning och Inställningshjälp av befintlig och ny utrustning. Nu erbjuder vi även workshops ute hos er med fokus på rörelse och balans. Kontakta oss så berättar vi mer.

Kostrådgivning

Vi samarbetar med Nutrition Data som är ett webbaserat och anpassat kostprogram för både fasta datorer och mobila plattformar, vilket innebär att man kan nå sina beräkningar från valfri internetansluten dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Programmet är enkelt att använda och det krävs ingen särskild utbildning för att kunna hantera funktionerna. 

Som grund används Svenska Livsmedelsverkets databas. Denna kompletteras av Nutrition Datas egen databas som innehåller beräknade livsmedel, kosttillägg från nutritionsföretag samt de livsmedel från den finska och amerikanska livsmedelsdatabasen som är relevanta för den svenska marknaden.