logga-storcampo796x515lobby796x515201507061436186762ZTCyt7a5utetraning2cd689461ab

Våra produkter & tjänster

En modern arbetsplats handlar om att hitta en kombination mellan design, avlastning, variation, rörelse och balans som i sin tur leder till ett välbalanserat arbetsklimat!

Våra produkter & tjänster

En modern arbetsplats handlar om att hitta en kombination mellan design, avlastning, variation, rörelse och balans som i sin tur leder till ett välbalanserat arbetsklimat!

Våra produkter & tjänster

En modern arbetsplats handlar om att hitta en kombination mellan design, avlastning, variation, rörelse och balans som i sin tur leder till ett välbalanserat arbetsklimat!

Fysall Challenge

Följ med oss på vår 60 dagars challenge!

Våra produkter & tjänster

En modern arbetsplats handlar om att hitta en kombination mellan design, avlastning, variation, rörelse och balans som i sin tur leder till ett välbalanserat arbetsklimat!

Belastningsskador

Arbetsrelaterade belastningsskador
Värk i kroppen, ryggproblem, tennisarmbåge, musarm, nackont och höftproblem, för att nämna några tillstånd, är något som de flesta någon gång känt av. Många har helt enkelt inte tid att stanna upp och tänka på t.ex. arbetsställning, lyftteknik, hur vi bär väskan på axeln eller håller i telefonen.
Kroppen ska arbeta och fungera symmetriskt och i balans. Framsidans - och baksidans muskler ska se till att vi inte tippar vare sig framåt eller bakåt. Underkroppen och överkroppen behöver samarbeta för att undvika belastningsskador och på så sätt ont i kroppen. Ensidiga arbetsuppgifter eller tunga lyft är ex på orsaker till arbetsskador.

Belastningsskada är egentligen en medicinsk term på symtom som kommer från rörelseorganen dvs. muskler, senor, leder och ligament och som är yrkesrelaterade. Det är svårt att skilja en arbetsrelaterad belastningsskada från andra orsaker som symtom från muskler och leder och det är svårt att bevisa att skadan har ett samband med arbetet.
Värk i kroppen, oavsett om det är en konstaterad belastningsskada eller värk av andra orsaker, kan förorsaka stora problem för individen som kan vara tvungen att vara sjukskriven långa perioder och förlorar då inte bara pengar utan också tillhörigheten till sina arbetskamrater. Man vet att en känsla av att tillhöra en gemenskap är en förutsättning för ett snabbare tillfrisknande.

Ryggproblem/skador och axelsmärta är vanliga belastningsskador, men även andra kroppsområden kan drabbas. Nackont, ont i höfterna, knäproblem samt ont i armbågar och handleder är exempel på tillstånd som är vanliga både vid belastningsskador och vid smärtor av andra orsaker.
Besvär från rörelseorganen är vanliga bland datorarbetare i allmänhet. Så många som 50-70 procent av datoranvändare kan hkänna av besvär någon gång under en månad.
Oavsett orsak till symtomen är det bra att se över sin arbetsplats med hjälp av en ergonom samt att ta hand om sig själv genom fysisk aktivitet. På så sätt minskar risken för att få problem.

Arbetsmiljöverket har en hemsida om belastningsskador och ont i rörelseorganen som tar upp ämnet på ett mycket bra sätt.
http://www.av.se/teman/datorarbete/ansvar/regler/